Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 321 на Министерския съвет от 20.05.2022 г.