Стратегически документи

План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2022 г.