Стратегически документи

Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г.

Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 391 на Министерския съвет от 16.06.2022 г.