Стратегически документи

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г.
 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 405 на Министерския съвет от 23.06.2022 г.