Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Кърджали 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Кърджали 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 170 на Общинския съвет от 28.07.2022 г.