Стратегически документи

Стратегия за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г.

Планът за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г. е приет с Решение № 832 на Министерския съвет от 26 октомври 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 832 на Министерския съвет от 26.10.2022 г.