Стратегически документи

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили

Създаване на оптимална организация за координация и взаимодействие между държавните органи за използване на националните ресурси и предоставяне на национални услуги при оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили при провеждане на учения и операции на територията на страната.

ЗАДАЧИ

1 Организиране и провеждане на поддръжка от страната домакин (ПСД) в съответствие с националното законодателство и международните договори и споразумения, по които Република България е страна, при планиране и провеждане на учения и операции на територията на страната с участие на съюзнически въоръжени сили.

2 Разпределяне на функциите и задачите на министерствата и ведомствата с отговорности по поддръжка от Република България като страна домакин.

3 Гарантиране на координацията и сътрудничеството между централните органи и техните администрации за ефективно провеждане на поддръжка от Република България като страна домакин.

4 Ефикасно и ефективно използване на наличните ресурси и предоставените национални услуги на страната за осигуряване на потребностите на съюзнически въоръжени сили на територията на Република България.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 732 на Министерския съвет от 05.10.2022 г.