Стратегически документи

Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 237 на Министерския съвет от 19.03.2021 г.