Стратегически документи

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 577 на Министерския съвет от 17.08.2018 г.