Стратегически документи

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 866 на Министерския съвет от 26.11.2020 г.