Стратегически документи

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

С Решение № 706 на Министерския съвет от 12.10.2023 г. е прието изменение на национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“, одобрена с Решение на Министерския съвет № 577 от 2018 г. и национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ – 2021, одобрена с Решение на Министерския съвет № 593 от 2021 г


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 593 на Министерския съвет от 12.08.2021 г.