Стратегически документи

Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“

Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 733 на Министерския съвет от 21.10.2021 г.