Стратегически документи

Национална програма „Дигитална квалификация“

Национална програма „Дигитална квалификация“


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 184 на Министерския съвет от 05.03.2021 г.