Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 282 на Министерския съвет от 12.04.2023 г.