Стратегически документи

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 270 на Министерския съвет от 06.04.2023 г.