Стратегически документи

Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г.

Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г. 


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 301 на Министерския съвет от 13.04.2023 г.