Стратегически документи

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 156 на Министерския съвет от 18.03.2022 г.