Стратегически документи

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Национален план на Република България за готовност при пандемия


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г.