Стратегически документи

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.)

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.)


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 528 на Министерския съвет от 30.07.2020 г.