Стратегически документи

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 65 на Министерския съвет от 26.01.2023 г.