Стратегически документи

Актуализиран план за действие при временна закрила в Република България

Актуализиран план за действие при временна закрила в Република България


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 510 на Министерския съвет от 21.07.2022 г.