Стратегически документи

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.


Документът е валиден до края на : 2050 г.
Документът е приет с Решение № 8 на Министерския съвет от 27.01.2021 г.