Стратегически документи

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.


Документът е валиден до края на : 2035 г.
Документът е приет с Решение № 386 на Министерския съвет от 23.05.2023 г.