Стратегически документи

План за устойчива градска мобилност на община Лом 2021-2027 г.

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Лом е нормативно обусловен документ с хоризонт на планиране 2021-2027 г., съответстващ на формулираните в международни и национални документи приоритети в сферата на транспортната инфраструктура и транспортната система.

Целта на настоящия документ е да представи План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Лом в интеграция с територията на общината съгласно изискванията за стратегическо планиране на пространственото развитие вкл. системата за мобилност и транспорт в ЕС и България.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 615 на Общинския съвет от 31.07.2023 г.