Стратегически документи

Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023 - 2027 г.)

Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023 - 2027 г.)


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Протокол № 47.35 на Министерския съвет от 18.10.2023 г.