Стратегически документи

Отчет за състоянието и Годишен план за развитието на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност

Отчетът за състоянието и Годишния план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност са приети с РМС №308 от 29.04.2024 г.

 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 308 от 29.04.2024 г. на Министерския съвет от 29.04.2024 г.