Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Самуил 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Самуил 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на изпълнението, съответствието и приложимостта на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Самуил.


Документът е валиден до края на : 2013 г.