Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Сливен 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Сливен 2005 - 2015 г.

Докладът за междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005-2015г.  е одобрен ор Областния съвет за развитие на 05.04.2011г., а Актуализираният документ за изпълнението и на 31.01.2012г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.