Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Шумен 2007 - 2013 г.

Областна стратегия за развитие на Област Шумен 2007 - 2013 г.

Междинният доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г. е приет с Решение № 1 от 31.01.2011г. на Областния съвет за развитие Шумен.

Актуализираният документ за изпълнението на Областната стратегия за  развитие на област Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на нейното действие, е приет с Решение № 2 от 31.01.2011г. на Областния съвет за развитие Шумен.

 
 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.