Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005 - 2025 г.

Стратегията цели да очертае рамката на развитие на сектора и разширяване на пазара на българските вина в страната и извън нея. Друга важна цел на документа спомогне България да постигне силни позиции в пазарните ниши за качествени вина на пазари с изявени гастрономически навици и стил на живот.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Протокол № 1.30 на Министерския съвет от 06.01.2005 г.