Стратегически документи

Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия

Основна цел на националния план за готовност за грипна пандемия е създаването на адекватна организация за своевременно предприемане на съвкупността от действия, необходими за:
· ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от пандемичния грип;
· осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите;
· поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби като здравеопазване, сигурност, транспорт и др.;
· осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно
хода на грипната пандемия и предприетите мерки.

 

 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 13.01.2006 г.