Стратегически документи

Концепция за подготовка на кадри за нуждите на отбраната на Република България

Концепция за подготовка на кадри за нуждите на отбраната на Република България


Документът е валиден до края на : Не е указан срок