Стратегически документи

Концепция на Република България за участие с военни контингенти в операции зад граница

Концепцията отразява консенсуса за максималната готовност за участие във военни операции зад граница. Концепцията посочва рамковите параметри на подготвен и сертифициран пакет от сили и способности или комбинация от техни елементи, поддържани в максимално висока степен на готовност за изпълнението на мисия или операция.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 29.03.2005 г.