Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2005 - 2015 г.

Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Бургас е одобрена с решение на Областения съвет за развитие на област Бургас от 02.03.2012 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.