Стратегически документи

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България

Програмата е насочена към обновяването на многофамилните жилищни сгради на три и повече етажи за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните, гарантиране на безопасността на жилищата и повишаване енергийната ефективност на жилищата и пазарната им стойност.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 3.25 на Министерския съвет от 20.01.2005 г.