Стратегически документи

Стратегически преглед на отбраната. Политическа рамка

Стратегически преглед на отбраната


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 25.03.2004 г.