Стратегически документи

Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в Република България.

Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в Република България


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 5.15 на Министерския съвет от 31.01.2008 г.