Стратегически документи

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 282 на Министерския съвет от 21.04.2009 г.