Стратегически документи

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Основната цел на стратегията е създаване на доверие на българските граждани към правовия ред и държавността, както и на европейските партньори и чуждестранните инвеститори към България. Основните действия са насочени към:
-  недопускане на корупционни практики;
-  постигане на по-осезаеми резултати в борбата срещу масовите корупционни практики;
-  максимално ограничаване на организирана престъпна дейност, ефективно наказателно преследване и отнемане на облагите от нея;
-  утвърждаване на България като надежден партньор при осъществяване на политиките за свобода, сигурност и правосъдие;

Планът за действие за превенция и противодействие на организираната престъпност през 2010 г. е приет с Протокол № 10.36 на Министерския съвет от 17 март 2010 г.

 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 45.32 на Министерския съвет от 18.11.2009 г.