Стратегически документи

Концепция за водещи столични музеи

Концепцията включва предложения за нова териториална организация и преструктуриране на някои водещи столични музеи във връзка с цялостното културно богатство на Столицата и неговата роля за устойчивото развитие на столичния град като европейски културен център.
Концепцията е отворена за бъдещо развитие. Тя предлага един съвременен начин на мислене в духа на световните и европейските тенденции за подход към културното наследство. На тази основа етапно ще бъде оптимизирана териториалната организация и на останалите столични музеи, според съществуващите възможности за това.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 6.19 на Министерския съвет от 10.02.2010 г.