Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2005 - 2015 г.

Изготвена и одобрена е Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2005-2015г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.