Стратегически документи

Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници

Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 10.28 на Министерския съвет от 17.03.2010 г.