Стратегически документи

Актуализиран документ за изпълнение на oбластна стратегия на oбласт Враца 2009-2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на oбластна стратегия на oбласт Враца 2009-2013 г.

Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Враца 2005 - 2015 г. е одобрена на заседание на Обласния съвет за развитие, проведено на 25.02.11г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.03.2010 г.