Стратегически документи

Програма за поетапно решаване на проблемите, свързани с материалната база на общинските училища до 2015 г

Програма за поетапно решаване на проблемите, свързани с материалната база на общинските училища до 2015 г


Документът е валиден до края на : 2015 г.