Стратегически документи

Общинска програма за енергийна ефективност на Община Мизия 2010-2015 г.

Общинска програма за енергийна ефективност на Община Мизия 2010-2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.