Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Враца 2011 - 2015 г.

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Враца, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите 5 години – от 2011 до 2015 година включително.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 11 на Областния съвет за развитие от 28.10.2010 г.