Стратегически документи

Концепция за по-добро здравеопазване

Целите на концепцията са:
1. Преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции и дезинтеграция на здравеопазването.
2. Подобряване на общественото здраве.
3. Постигане по-висока степен на национална здравна сигурност .

Концепцията е изменена и допълнена с Протокол №11.25 от 16 декември 25 март 2010 г., Протокол № 31.60 от 01 септември 2010 г. и Протокол № 43.4 от 01 декември 2010 г. на Министерския съвет.

Текстът е консолидирана версия на всички промени.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 44.21 на Министерския съвет от 08.12.2010 г.