Стратегически документи

Национален план за защита при бедствия

Националният план за защита при бедствия е изготвен на основание чл.62, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия.

Националният авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море е част от Националния план за защита при бедствия. Той е приет с Решение № 868 на Министерския съвет от 01 декември 2011 г.

Националният план за защита при бедствия е изменен с Решение № 1004 на Министерския съвет от 12 декември 2012 г. Публикуван е консолидираният вариант.

С Решение № 1004 на Министерския съвет от 12 декември 2012 г. към плана са добавени Част 1: Защита при земетресение и Част 2: Защита при наводнение.

С Решение № 767 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г. към плана е добавена Част 3: Външен авариен план на АЕЦ "Козлодуй". Решението е изменено с Решение № 509 на Министерския съвет от 17 юли 2014 г. (Публикуван е консолидираният вариант на плана)


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 973 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.