Стратегически документи

Стратегия за трансформиране на участието на Въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан

Стратегията е предназначена да дефинира политическите подходи и практическите мерки за тяхното прилагане за трансформиране на участието на българските въоръжени сили в операцията на ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ИСАФ). Стратегията очертава евентуалните бъдещи ангажименти на България в процеса на утвърждаване на демокрацията, стабилизирането и възстановяването на Афганистан, стратегическите цели за реализиране на по нататъшното участие, както и организацията и управлението на процесите, свързани с тези цели.
 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 866 на Министерския съвет от 01.12.2011 г.