Стратегически документи

Областна стратегия за опазване на околната среда 2010 - 2015 г.

Областната стратегия за опазване на околната среда на област Враца за 2010 - 2015 г. е приета с Решение № 2 от заседание на Областната комисия по екология и опазване на околната среда, проведено на 22.10.2010г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 2 на от 22.10.2010 г.